Kontakt Oss (gml)

Sentralbord: 67162020

epost: firmapost@blik-blom.no

Ventilasjon - Klimateknikk - Innemiljø

Sven Blikra

Daglig leder og Prosjektleder
epost: sb@blik-blom.no
Mob: 91330733

Jens Petter Søderblom

Fagansvarlig, Personalansvarlig og Prosjektleder
epost: jps@blik-blom.no
Mob: 90202010

Ellen Platou Lundquist

Administrasjon og Teknisk tegning DAK / CAD
epost: ellen@blik-blom.no
Mob: 93453008

Torill Norum

Administrasjon og Teknisk tegning DAK / CAD
epost: tn@blik-blom.no
Mob: 93028170

Henning Kristiansen

Prosjektleder
epost: hkr@blik-blom.no
Mob: 92067486

Lasse Kloppbakken

Prosjekleder /
Teknisk tegning DAK / CAD
epost: lkl@blik-blom.no
Mob: 90714037

Sofia Johansson

Prosjekleder /
Teknisk tegning DAK / CAD
epost: sofia@blik-blom.no
Mob: 47168114

Marius Thoner

Servicesjef
epost: marius@blik-blom.no
Mob: 90662337

Tor Erling Andersen (Otto)

Innregulering og Service
epost: otto@blik-blom.no
Mob: 94178266

Roni Duran

Innregulering og Service
epost: rd@blik-blom.no
Mob: 47625565

Øystein Rønning

Service
epost: or@blik-blom.no
Mob: 98101529

Joakim Sjöstedt

Service / Montasjeledelse
epost: joakim@blik-blom.no
Mob: 90364689

Christian Myrholm

Service
epost: christian@blik-blom.no
Mob: 90295080

Kyrre Skjold

Service 
epost: kyrre@blik-blom.no
Mob: 90567939

Jan Roger Strand

Bas / Montasjeledelse
epost: jrs@blik-blom.no
Mob: 90254498

Jeff Mitchell

Bas / Montasjeledelse
epost: jeff@blik-blom.no
Mob: 91682937

Per Morten Uthuslien

Bas / Montasjeledelse
epost: per.morten@blik-blom.no
Mob: 90830588

Morten H. Olsen

Bas / Montasjeledelse
epost: morten@blik-blom.no
Mob: 91128586

Roar Aurland Vik

Bas / Montasjeledelse
epost: roar@blik-blom.no
Mob: 92024972

Rune Antonsen

Bas / Montasjeledelse
epost: rune@blik-blom.no
Mob: 91128586