Blikra & Søderblom AS har lang og bred erfaring innen ventilasjon.
Vi leverer tjenester til både offentlige og private aktører, som f.eks.
  • næringsbygg
  • skoler/barnehager
  • boliger
  • kulturbygg
  • sykehus/helseintitusjoner
  • industri
  • kjøpesenter
  • hotell

REFERANSER:


Elias Smiths plass – Ventilering av boliger og næringsarealer

Sentralt plassert i Elias Smiths vei bygges nå 131 leiligheter fordelt på tre ulike bygninger, tårnet og de to lamellene.

Røa Bad – Ventilering av 59 leiligheter, næringslokaler, parkeringshus og badeanlegg

Prosjektet er en blanding av boliger, næringslokaler, parkeringer og badeanlegg. 

Lillo Nydalen.

230 leiligheter med sentralisert ventilasjon.

Hovedentreprenør Strukta AS.

Røa bad.

59 leiligheter, næringslokaler, parkeringshus og badeanlegg.

Hovedentreprenør Bermingrud AS.

 

Farma holding AS

Ca 2500m2 Renrom, laboratorie, EX soner og medisinproduksjon.

DNB eiendom.

Rehabilitering av 4000m2 kontorlokaler i Strandveien 18, Lysaker

Vettakollen høydebasseng.

Drikkevann for Oslo Vest.

Byggherre Oslo kommune VAV.

Bagn Renseanlegg

Ventilering og luftbehandlingsanlegg

Korgen renseanlegg

Ventilering og luftbehandlingsanlegg